Informacja

Informujemy, iż od dnia 3.12.2013 r. rozpoczną się obrady Komisji Oceny Wniosków w związku z oceną wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu pn. „BIZNES DLA MŁODYCH”