Biznes dla młodych

Informacja
Informujemy, iż od dnia 3.12.2013 r. rozpoczną się obrady Komisji Oceny Wniosków w związku z oceną wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu pn. „BIZNES DLA...
Dokumenty do rozliczenia otrzymanych środków.
   
Wyniki oceny wniosków o przyznania wsparcia finansowego
Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów
 
Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów
Informacja dla uczestników projektu
Poniżej zamieszczamy Regulamin oceny biznesplanu. Uprzejmie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z jego treścią.
Informacja
Informujemy, iż zmianie uległ załącznik nr 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Karta oceny merytorycznej biznesplanu oraz wniosek o przyznanie przedłużonego...
Wyniki rekrutacji do Projektu pn. „BIZNES DLA MŁODYCH”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kępice zakończyła rekrutację do I etapu projektu pn.: „BIZNES DLA MŁODYCH” Komisja...
Gmina Kępice rozpoczyna rekrutację do projektu: „BIZNES DLA MŁODYCH”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kępice rozpoczyna rekrutację do projektu: „BIZNES DLA MŁODYCH” Projekt...