Informacja

Informujemy, iż zmianie uległ załącznik nr 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Karta oceny merytorycznej biznesplanu oraz wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.