Wyniki rekrutacji do Projektu pn. „BIZNES DLA MŁODYCH”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Kępice zakończyła rekrutację do I etapu projektu pn.:

„BIZNES DLA MŁODYCH”

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o objęciu wsparciem szkoleniowo-doradczym  większej, niż zakładano we wniosku aplikacyjnym, liczby uczestników. Do udziału  w przedsięwzięciu przyjęto 36 osób, w tym 16 kobiet i 20 mężczyzn (łącznie 9 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności). Jednocześnie informujemy, iż w związku w wyżej dokonaną zmianą, ilość osób jakim udzielona zostanie dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe może również ulec zmianie. O wszelkich decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Do pobrania: