Kierunek - Mój Biznes

Ostateczna lista oceny Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura
Ostateczna lista oceny Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura. Dokument do pobrania:
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura Dokument do pobrania:
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura Dokument do pobrania:
Wyniki oceny formalnej w ramach III tury projektu „Kierunek – Mój Biznes”
Wyniki oceny formalnej przedłożonych formularzy oraz przyznania punktów za przynależność do grup preferowanych w ramach III tury projektu pn. „Kierunek – Mój Biznes”, współfinansowanego ze środków...
Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kierunek -Mój Biznes” – III tura
Gmina Kępice udostępnia dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty związane z przyznawaniem środków finansowych. Prosimy wszystkie osoby zainteresowanie o zapoznanie się z nimi. Dokumenty...
Ostateczna lista oceny Komisji Oceny Wniosków
Ostateczna lista oceny Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes”. Dokument do pobrania:
Ostateczna lista oceny Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes”
Ostateczna lista oceny Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes”
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – II tura.
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – II tura. Dokument do pobrania:
Wyniki oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych i rozmowy z doradcą zawodowym w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes”
Wyniki oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych i rozmowy z doradcą zawodowym w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO...
Wyniki oceny formalnej przedłożonych formularzy rekrutacyjnych
Wyniki oceny formalnej przedłożonych formularzy rekrutacyjnych oraz przyznania punktów za przynależność do grup preferowanych w ramach projektu pn. „Kierunek – Mój Biznes”, współfinansowanego ze...