Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Informacja o wynikach zapytania ofertowego
Informujemy o wyłonieniu wykonawcy na dostawę sprzętu wodnego dla KOSiR-u.
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej
Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zaprasza , do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. Euro,...