Dla mieszkańca

Obowiązki właściciela nieruchomości
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), właściciel nieruchomości: ...
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kępicach, dalej PSZOK, zlokalizowany jest na ul. Składowej 5 w Kępicach (przed Miejską Oczyszczalnią...
Harmonogram wywozu odpadów
Obiekty sportowe
W gminie Kępice znajduje się bogata baza obiektów sportowych. Na terenie gminy znajduje się jedno boisko typu Orlik w Kępicach, boiska wielofunkcyjne – w Warcinie,...
Barton Barcino
Trener: Jan Pawlicki Prezes: Łukasz Kozieł Celem Wiejskiego Klubu Sportowego „Barton” – Barcino jest: Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych Dbanie...
KKP Garbarnia Kępice
Trener: Grzegorz Lewandowski Prezes: Andrzej Mączyński Wiceprezes ds. sportu: Piotr Szewczyk Wiceprezes ds. finansowych: Jerzy Łuczak www.garbarnia.futbolowo.pl/garbarnia/index.php ...
LKS Echo Biesowice
Sekcja piłki nożnej Trener: Robert Piasecki Prezes: Andrzej Brandt Tel.: kom.608 343 334 Wiceprezes: Andrzej Piasecki Skarbnik: Zdzisława Zeszutek ...
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przytocku
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przytocku im. Andrzeja Grubby oraz Niepubliczne Przedszkole w Przytocku Dyrektor: Zdzisław Maciaszek Przytocko 77- 230 Kępice ...
Szkoła Podstawowa w Barcinie
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie Dyrektor: Jan Pawlicki Barcino 59 77-230 Kępice tel.(059)/ 857 74 15 strona szkoły: www.zsbarcino.fc.pl
Szkoła Podstawowa w Korzybiu
Szkoła Podstawowa w Korzybiu im. ks. Stanisława Augustyńczyka Dyrektor: Jacek Rzepiński ul. Dworcowa 6 Korzybie 77-230 Kępice tel.(059)/ 857 73 26 e-mail: ...