Projekty w trakcie realizowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house) na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie...
Zapytanie ofertowe z dn. 13.04.2020
Zapytanie ofertowe z dn. 13.04.2020 Gmina Kępice z siedzibą w Kępicach przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...
Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 13.04.2020
Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 13.04.2020 Gmina Kępice   z siedzibą w Kępicach przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...
Zapytanie ofertowe z dn.02.04.2020
Zapytanie ofertowe z dn.02.04.2020   Gmina Kępice z siedzibą w Kępicach przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...
Zapytanie ofertowe nr 2 z dn.02.04 2020
Zapytanie ofertowe nr 2 z dn.02.04 2020     Gmina Kępice z siedzibą w Kępicach przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice....
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kępice Ochrona bioróżnorodności
Od 2016 r. Gmina Kępice realizuje projekt pn. „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice” , współfinansowany ze środków EFRR, w Ramach RPO WP 2014-2020....
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice....
Rozwój Ośrodka „Sobótka”
Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Rozwój ośrodka „Sobótka” i nadanie mu nowych funkcji rekreacyjno – turystycznych związanych z działalnością rybacką”. W ramach projektu na terenie Ośrodka...
Inteligentne Kępice stają się faktem
Gmina Kępice wraz z Politechniką Gdańską oraz Stowarzyszeniem „Razem dla Kępic” zorganizowała konferencję podczas której wspólnie udowodnili, że „Małe miasta mogą być inteligentne!”. Konferencja...