Samorząd

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, przeznaczonych do wydzierżawienia: wykaz1
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie część dz. nr 83/2 w Kępicach
Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice, przeznaczonych do zbycia na rzecz spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Pomorze sp.z...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Pustowo dz. nr 77/8
Wykaz
Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomościami dz. nr 10/45 w Korzybiu
Odwołanie
Burmistrz Kępic ogłasza I ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Korzybie: dz. nr 10/40, 10/45, 10/46
Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: garaż nr 6 przy ul. Bielaka w Kępicach, lokal mieszkalny ul. Sikorskiego 2/4
Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia część działki nr 318 obręb ewidencyjny Barcino
Wykaz
Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Kępice: Lokal mieszkalny Łużki 2/3, Kępice, ul. szkolna 3/4, Korzybie, ul. Sławieńska 6/5
Wykaz
Wykaz nieruchomości niezabudowanych
Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  – KZN Pomorze sp....