Samorząd

II przetarg ustny nieograniczony - Korzybie nr dz.458 i 459
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Korzybie. Nr działki 458 oraz 459.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przytocko
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży na własność, w trybie przetargowym nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Przytocko, w miejscowości Przytocko - nr działki 51/6 oraz 460/1
II przetarg ustny nieograniczony - Korzybie
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice - działki 456 i 457.
Nabór partnera
Ogłoszenie naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne oraz działania 5,7 Edukacja przedszkolna.
Ogłoszenie o prztargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej Przytocko 27/11
I przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość gruntowa niezabudowana - obręb ew. Przytocko
Ogłoszenie o prztargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej Przytocko 27/12
I przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość gruntowa niezabudowana - obręb ew. Przytocko
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, gmina Kępice
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: - Barcino - działka nr 468/2 - Barcino - działka nr 468/5
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, przeznaczonych do wydzierżawienia: - Grunt obejmujący działkę nr 77/8 w obrębie Pustowo gm. Kępice
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Warcino, gmina Kępice
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: - Warcino - działka nr 67/73 - Warcino - działka nr 67/74
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia - Przytocko
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia: - Przytocko - nr działki 27/12