Samorząd

Ogłoszenie o przetargu - II przetarg ustny ograniczony
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w obrębie Przytocko, w miejscowości Przytocko, gmina Kępice.
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży na własność, w trybie przetargowym poniższe nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Barcino, w miejscowości Barcino, gmina Kępice:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
Wykazuje się do sprzedaży na własność na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nieruchomość gruntową niezabudowaną w ob. ew. Kępice.
Wykaz nieruchomości lokalowych niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży - Kępice, ul. Podgórna
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców nieruchomości lokalowe niemieszkalne wraz z udziałem w gruncie, położone w obrębie ewidencyjnym Kępice.
Ogłoszenie o rokowaniach dz. 27/12, obręb Przytocko
Burmistrz Kępic ogłasza rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Przytocko
Ogłoszenie o rokowaniach dz. 27/11, obręb Przytocko
Burmistrz Kępic ogłasza rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Przytocko
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - Kępice, ul. Składowa
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży na własność, w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, położoną w ob. ew. Kępice.
IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w ob. ew. Korzybie.
III przetarg ustny nieograniczony - Barcino
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w ob. ew. Barcino