Samorząd

Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomościami dz. nr 10/45 w Korzybiu
Odwołanie
Burmistrz Kępic ogłasza I ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Korzybie: dz. nr 10/40, 10/45, 10/46
Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: garaż nr 6 przy ul. Bielaka w Kępicach, lokal mieszkalny ul. Sikorskiego 2/4
Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia część działki nr 318 obręb ewidencyjny Barcino
Wykaz
Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Kępice: Lokal mieszkalny Łużki 2/3, Kępice, ul. szkolna 3/4, Korzybie, ul. Sławieńska 6/5
Wykaz
Wykaz nieruchomości niezabudowanych
Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  – KZN Pomorze sp....
Wykaz nieruchomości zawierający opis nieruchomości i warunki zniesienia współwłasności dz. nr 17/4 oraz 17/5 obęb ewidencyjny Osowo
Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Korzybie: dz. nr 10/40, 10/43m 10/44, 10/45, 10/46
Wykaz
Wynik przetargu dz. nr 164 obręb ewidencyjny Korzybie
Wynik przetargu
Wyniki przetargu: dz. nr 272/2 w miejscowości Barwino
Wyniki przetargu