Samorząd

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia - Przytocko
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia: - Przytocko - nr działki 27/12
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia - Przytocko
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia: - Przytocko - nr działki 27/11
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości - Ciecholub
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości: - Ciecholub - nr działki 1/16
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Osowo, gmina Kępice
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: - Osowo - działka nr 68/1
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gmina Kępice
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: - Korzybie - działka nr 10/43 - Korzybie - działka nr 10/44 - Korzybie - działka nr 456 - Korzybie - działka nr 457 - Korzybie - działka nr 458 - Korzybie - działka nr 459
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg na najem lokalu użytkowego: Kępice ul. Niepodległości 1A
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych na najem
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży - Barcino
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: - Barcino - nr działki 468/2 - Barcino - nr działki 468/3 - Barcino - nr działki 468/4 - Barcino - nr działki 468/5
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży - Warcino
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: - Warcino - nr działki 67/73 - Warcino - nr działki 67/74
Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży - Biesowice
Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży - Biesowice (nr działki 116/5, 116/2)  W załącznikach do pobrania: zarządzenie nr 38/2023...
Burmistrz Kępic Magdalena Majewska
Magdalena Majewska urodziła się w 1977 r. w miejscowości Mzdowo, w gm. Kępice. Z wykształcenia jest politologiem i ekonomistką, ukończyła politologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu,...