Projekty w trakcie realizowania

Usługa na miarę potrzeb
Usługa realizowana w tym roku w naszej gminie, pomogła wielu ludziom. Będziemy ją kontynuować.
Zmiany w door to door
Kończy się ważny projekt. Będzie kontynuacja.
Bezpieczniej do celu
Od teraz osoby z niepełnosprawnością będą mogły sprawniej i bezpieczniej pokonać bariery architektoniczne.
Nabór partnera
Ogłoszenie naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne oraz działania 5,7 Edukacja przedszkolna.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – ulotki informacyjne SMOK
Gmina Kępice ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro realizowanym w trybie rozeznania...
Bezpieczniejsze przejście dla pieszych na ul. Szkolnej w Kępicach
Pod koniec kwietnia zakończyła się inwestycja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Kępicach.  Dzięki realizacji zadania nastąpiła poprawa bezpieczeństwa poprzez...
Ostateczna lista oceny Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura
Ostateczna lista oceny Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura. Dokument do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – materiały dla wizyt studyjnych SMOK
Gmina Kępice, ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro realizowanym w trybie...
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura Dokument do pobrania:
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura Dokument do pobrania: