Projekty w trakcie realizowania

Lokalizacja nowych działek wstępowania barszczu Sosnowskiego
  W związku z realizacją projektu „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kępice” zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Kępice o zgłaszanie nowych...
Efekty likwidacji barszczu Sosnowskiego
Efekty projektu „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kępice”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na...
Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice
Gmina Kępice realizuje projekt „ Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice”. Jest on wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Kępice zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.poz. 1579 z późn. zm) o...
Zaproszenie do składania ofert
W związku planem realizacji projektu „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na...