Działanie 8.3 POIG

Zawiadomienie o wyborze oferty
Zapytanie cenowe na wykonanie usług doradczych oraz opracowanie analizy wykluczenia cyfrowego w Gminie Kępice