Usuwanie azbestu na terenie Gminy

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kępice – edycja 2017
Gmina Kępice zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kępice (edycja 2017)”.  Zadanie zostało zrealizowane w ramach konkursu ogłoszonego przez...
ABC o azbeście
Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. W związku z tym, przyjęto Program Oczyszczania Kraju z Azbestu...
„Azbestowe archiwum”
Brak nowych wpisów