Strategia

Projekt Strategii po konsultacjach
Informujemy, że projekt „Strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą gminy Kępice do 2025 roku” jest dostępny w wersji po konsultacjach. Znaleźć go można poniżej.
Zapoznaj się z projektem „Strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Gminy Kępice”
Powstał projekt ważnego dokumentu, wyznaczającego kierunki rozwoju gminy Kępice. To „Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Gminy Kępice do 2025 roku”. W projekcie strategii zawarte...
Zapoznaj się z projektem „Strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą gminy Kępice do 2025 r.”
Zapoznaj się z projektem „Strategii przewidywania i zarządzania zmianą Gminy Kępice do 2025 roku”. Dokument powstaje w ramach projektu „Strategia naszym sposobem na rozwój przedsiębiorczości”....
Strategia naszym sposobem na rozwój przedsiębiorczości
Projekt „Strategia naszym sposobem na rozwój przedsiębiorczości” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki....