Mój Szef – to Ja

Aktualizacja dokumentów – „Mój szef – to ja!”
Publikujemy zaktualizowane wersje obowiązujących dokumentów związanych z ubieganiem się o wsparcie finansowe w ramach projektu  pn. „Mój szef – to ja!”. Projekt współfinansowany jest ze...
Wyniki oceny merytorycznej wniosków o jednorazowe wsparcie finansowe
Publikujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o wsparcie finansowe w projekcie pn. “Mój szef – to ja!” realizowanym przez Gminę Kępice. Wyniki przedstawiono według indywidualnych numerów wniosków...
Publikujemy listę rankingową wniosków o wsparcie inwestycyjnePublikujemy wstępną listę rankingową wniosków o jednorazowe wparcie inwestycyjne w ramach projektu pn. „Mój szef – to ja!” realizowanego przez Gminę Kępice. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.      
Publikujemy wstępną listę rankingową wniosków o jednorazowe wparcie inwestycyjne w ramach projektu pn. „Mój szef – to ja!” realizowanego przez Gminę Kępice. Projekt współfinansowany jest ze...
Wyniki oceny formalnej – jednorazowe wsparcie inwestycyjne
Publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o jednorazowe wsparcie inwestycyjne w projekcie pn. “Mój szef – to ja!” realizowanym przez Gminę Kępice. Wyniki przedstawiono według indywidualnych...
Czas start!
Zaczęliśmy szkolenia przyszłych przedsiębiorców. Siedem bloków szkoleniowych przygotuje uczestników projektu pn. „Mój szef – to ja!” do otworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. ...
Warsztaty tworzenia biznesplanu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane w Kępicach w dniu 7 marca 2017 r., poświęcone zasadom​ tworzenia biznesplanu. W programie...
Mój szef – to ja – Wyniki rekrutacji do projektu
Publikujemy wyniki rekrutacji do projektu pn. “Mój szef – to ja!” realizowanego przez Gminę Kępice. Wyniki przedstawiono według indywidualnych numerów przydzielonych kandydatom podczas składania...
Mój szef – to ja! – ocena formalna formularzy
Publikujemy wyniki oceny formalnej formularzy aplikacyjnych do projektu pn. „Mój szef – to ja!” realizowanego przez Gminę Kępice. Wyniki przedstawiono według indywidualnych numerów przydzielonych...
Spotkanie informacyjne „Mój szef – to ja!”
Wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. projektu „Mój szef – to ja!, które odbędzie się w poniedziałek 23.01.2017 r. w sali...
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!!!
Tylko do 27 stycznia 2017 roku trwa rekrutacja do projektu  „Mój szef – to ja!”, który  skierowany jest do osób, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.Oferujemy m.in. szkolenia,...