Projekty zrealizowane

Zawiadomienie o wyborze oferty
Zapytanie cenowe na wykonanie usług doradczych oraz opracowanie analizy wykluczenia cyfrowego w Gminie Kępice
Wyniki rekrutacji do Projektu pn. „BIZNES DLA MŁODYCH”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kępice zakończyła rekrutację do I etapu projektu pn.: „BIZNES DLA MŁODYCH” Komisja...
Firmy powstałe w ramach projektu
Gmina Kępice rozpoczyna rekrutację do projektu: „BIZNES DLA MŁODYCH”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Kępice rozpoczyna rekrutację do projektu: „BIZNES DLA MŁODYCH” Projekt...