Projekty zrealizowane

Konkurs – Barszcz ginie w eko-gminie. Czekają ciekawe nagrody
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie pn. Barszcz ginie w eko-gminie, który realizowany jest w ramach zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności – edukacja ekologiczna mieszkańców...
Ochrona Bioróżnorodności – Edukacja Ekologiczna mieszkańców Gminy Kępice
Gmina Kępice realizuje projekt pt: „ Ochrona Bioróżnorodności – Edukacja Ekologiczna mieszkańców Gminy Kępice”, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Kępice zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.poz. 1579 z późn. zm) o...
Zarządzenie NR 62/2014
Zarządzenie NR 62/2014 Burmistrza Kępice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu pn. „Aktywne Kępice II”
Gmina Kępice rozpoczyna realizację projektu „Wiedzieć więcej”
Trwa rekrutacja do projektu „Wiedzieć więcej” W ramach projektu uczniowie ze szkół z terenu gminy Kępice mają szanse na udział w zajęciach dodatkowych . Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach...
Poszukujemy osoby na stanowisko Animatora Środowiska Lokalnego
Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 
Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń
Aktywne Kępice II
Wyniki rekrutacji do projektu „Nowe perspektywy – Większe możliwości”
Poniżej podajemy wyniki rekrutacji do projektu „Nowe perspektywy – Większe możliwości”. Informacja na temat wyników zostanie przekazana także drogą pisemną i telefoniczną.